تماس با ما صفحه نخست نقشه سایت

تاریخچه دانشگاه پیام نور فریمان

در سال 1355 در شهر فريمان با اهدا زمين توسط كارخانه قند دانشگاه آزاد ايران با دو رشته بهداشت و علوم تندرستي شروع به فعاليت نمود و جمعي از داوطلبان بومي وغير بومي در اين دانشگاه شروع به تحصيل نمودند . با اوج گيري مبارزات عليه رژيم ستم شاهي دانشجويان اين مركز اقدام به فعاليت و تظاهرات نمودند . كه تنديس اين خاطرات در ساختمان آموزشي نصب شده است.بعد از پيروزي انقلاب اين مجموعه در اختيار دانشگاه علامه طباطبايي و مجتمع ادبيات و سپس بخشي از وسايل به جهاد دانشگاهي انتقال يافت نهايتا در سال 1366 باعنايت به سياست و گسترش و توسعه آموزش عالي و پاسخگويي به استقبال روز افزون در اقصي نقاط كشور اسلامي ايران دانشگاه پيام نور با هدف توسعه كمي و كيفي آموزش عالي بويژه در مناطق محروم شكل گرفت . دانشگاه پيام نور فريمان در نيمسال دوم 67-66 دانشجويان رياضي به شيوه آموزش از راه دور در اين مركز شروع به تحصيل نمودند سپس در سال 68-67 رشته علوم تربيتي شروع به فعاليت كردند . در سنوات بعد با توجه به فعاليتهاي عمراني و گسترش فضاي ْآموزشي بر تعداد رشته ها افزوده شد . به تدريج با گسترش فعاليتهاي آموزش خود هم اكنون فعاليتهاي آموزشي و تحقيقاتي در57 رشته تحصيلي در سه گروه علوم انساني ومهندسي و علوم پايه انجام ميشود.
مديران و معاونان دانشگاه از ابتدا تاکنون


رياست معاونت
دكتر غفوري فريماني _____
دكتر اعلايي _____
جواد رضانژاد _____
حسين آذرپيرا نژاد صاحبي
دكتر مصطفي طالشي _____
دكتر مصطفي قلي زاده دكتر نصرت ناصري
دكتر محمد حكيمي حسين غلامزاده صفار
دكتر محمود رمضان زاده حسين غلامزاده صفار
دكتر تقي كريمي علي اصغر ترابي
دكتر محسن سيرغاني دكتر حميدرضا يوسف زاده