تماس با ما صفحه نخست نقشه سایت

آشنایی با کارکنان آموزش

مسئول آموزش
رديف نام شرح وظایف شماره تماس
1 خانم سجودی


کارشناسان رشته
رديف نام کارشناس رشته هاي مربوطه شماره تماس
1 خانم شفیعی
ریاضی- فيزيك- شيمي- حقوق- ادبيات عرب 051-34630776
2 آقاي حلمي روانشناسي- جغرافيا- علوم کامپیوتر- مهندسی صنایع - مهندسی نرم افزار - مهندسی فناوری اطلاعات - مهندسی کشاورزی
051-34630346

3 آقای بلاغی
علوم تربیتی - الهیات - مهندسی مدیریت اجرایی - مهندسی پروژه

051-34630742
4
آقاي طیران
حسابداري - مديريت بازرگاني - مديريت صنعتي مديريت جهانگردي - علوم اقتصادی - ادبیات فارسی

051-34630072

کارشناسان برنامه ریزی
رديف نام کارشناس رشته هاي مربوطه شماره تماس
1 آقای جاهدین

مسئول برنامه ریزی و وام دانشجویی

شیمی - مهندسی تمام رشته ها - حقوق - ریاضی
051-34630720


051-34630798

2 خانم حسینی نژاد الهیات - روانشناسی - علوم تربیتی - ادبیات - کشاورزی
051-34631085

سایر کارشناسان
رديف نام کارشناس شرح وظایف شماره تماس
 1 آقای وفابخش
صدور گواهي اشتغال به تحصيل دانشجويان ايراني و صدور تاييديه تحصيلي  051-34630403

2 خانم جهاندیده
مسئول فارغ التحصیلان
051-34630807
3
آقای خسروی
صدور برگ خروج از كشور – انصراف – مهمان دائم و موقت – معافيت تحصيلي – معرفي به نظام وظيفه – تطبيق واحد – ارسال ريزنمرات دانشجويان انصرافي    051-34630605
4
خانم قائمی فر
مسئول بايگاني – كسري پرونده - مدارك دانشنامه و گواهي موقت    051-34630966
 5 خانم قنبری
مسئول تحصیلات تکمیلی
051-34630734