تماس با ما صفحه نخست نقشه سایت

جزییات مطلب

تاریخ ایجاد: چهارشنبه 04 تیر 1397 تعداد بازدید: 240 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: Jahedin
دستورالعمل ثبت نام تابستان 97-96

با سلام و احترام، دستورالعمل ثبت نام دوره تابستانی سال تحصیلی 97-96 به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

از آنجایی که در نیمسال تابستان جاری فقط برخی از مراکز/ واحدها  مجری برگزاری آزمون و ارائه دروس دارای تاریخ امتحان می‌باشند در صورتی که دانشجویان از مراکز غیرمجری متقاضی اخذدرس هستند باید درخواست مهمانی خود را از تاریخ 14/4/97 لغایت 20/4/97 به مراکز/واحدهای مجری ارائه نمایند.

1-  دانشجویان مراکز/ واحدهایی که مجری آزمون‌های نیمسال تابستان نیستند داخل استان خود اختیاردارند (بدون احتساب ضریب افزایش مهمانی در شهریه متغیر) نسبت به ارائه درخواست مهمانی خود اقدام نمایند.

2-   با توجه به اینکه در این نیمسال به هیچ عنوان تغییر محل آزمون امکانپذیر نیست برای مهمانی برنامه‌ریزی دقیق و لازم را انجام دهند.

3-  انتخاب واحد دانشجویان از تاریخ 19/4/97 لغایت 30/4/97 از طریق سیستم جامع خدمات آموزشی ومطابق برنامه زمان‌بندی شده برای دانشجویان دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشدانجام می‌پذیرد.

4-  پذیرش و ثبت نام دانشجویان مهمان از سایر دانشگاهها تا تاریخ 23/04/97 در مراکز/ واحدهای مجری امکانپذیر است.

5-  دروس قابل ارائه در دوره تابستان حداکثر 8 واحد به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

 

مقطع کارشناسی

1- دروس نیمسالهای 6، 7، 8 و 9کلیه رشته های مقطع کارشناسی پیوسته به ‌غیر از دروس بدون منبع و دارای واحد عملی و بدون تاریخ امتحان فقط توسط مراکز/ واحدهای مجری

2- کلیه دروس عمومی (به استثناء دروس عمومی گروه معارف اسلامی و درسدانش خانواده) فقط توسط مراکز/ واحدهای مجری

3- درس حفظ جزء 30 امقرآن کریم فقط توسط مراکز/ واحدهای مجری

4-چهار واحد دروس عمومی گروه  معارف اسلامی که دارای تاریخ امتحانی نمی‌باشند در قالب طرح ضیافت اندیشه در صورت ارائه، برابر دستورالعمل بارعایت سقف انتخاب واحد دوره تابستان توسط مراکز/ واحدهای مجری

نکته 1 : دانشجویانی که درطرح ضیافت اندیشه شرکت می‌نمایند، حداکثر می‌توانند تا 4 واحد دروس غیر معارفی اخذکنند.

نکته 2 : دانشجویان در طول دوره تحصیل حداکثر دو بار مجاز به شرکت در طرح ضیافت اندیشه می‌باشند.

نکته 3: دروس طرح ضیافت توسط دفتر نهاد رهبری در دانشگاه اجرا و نمره آن با ارائه گواهینامه نهاد، توسطمرکز مربوطه ثبت می‌شود (لازم است گواهینامه مذکور در پرونده دانشجو ضبط شود).

مقطع کارشناسی ارشد:

1- دروس دانشپذیری ارائه شده در دفترچه نوبت هجدهم و دروس جبرانی صرفا شامل دروسی که در جدول دروس جبرانی در انتهای برنامه ارائه دروس(ترمی) در هر رشته اعلام شده است، به غیر از دروس بدون منبع، دارای واحد عملی وبدون تاریخ امتحان فقط توسط مراکز/ واحدهای مجری

2-درس پایان‌نامه(پایان‌نامه ادامه‌دار) صرفا برای دانشجویانی که در نیمسال های قبل از تابستان 1397درس پایان‌نامه را اخذ نموده و در دوره تابستان جاری دفاع خواهند نمود.

3- تمامی دروس در دوره تابستان بصورت خودخوان و فاقد نمره میان ترم می‌باشند.

4- دانشجویانی که واجد شرایط معرفی به استاد می‌باشند(به استثناء دروس عملی) می‌توانند دروس مورد نظر را از طریق پیش خوان سیستم جامع گلستان در کلیه مراکز/ واحدها درخواست نمایند..

5- دانشجویان مقطع کارشناسی که فقط با 8 واحد غیر عملی دانش آموخته می‌شوند، در صورت عدم ارائه دروس در دانشگاه می‌توانند دروس مورد نظررا در سایر دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت مهمان اخذو بگذرانند.

6-   رعایت پیش نیاز دروس الزامی می‌باشد.

7-  حذف و اضافه دروس در دوره تابستانی امکانپذیر نمی‌باشد.

8-      تاریخ دریافت کارت آزمون 24/05/97 لغایت 4/6/97 از طریق سامانه جامع آموزشی امکانپذیر می‌باشد.

9-      برگزاری امتحانات از تاریخ 27/05/97 لغایت 4/06/97 فقط در مراکز/ واحدهای مجری می‌باشدو آزمونها در سه نوبت با ساعتهای 8 تا 10، 10:30 تا 12:30، 13:30 تا 14:30 برگزارمی‌شود.

نام مراکز مجری در خراسان رضوی: 

مرکز

مشهد

کاشمر

سبزوار

تربت حیدریه

تربت جام

نیشابور

درگز

قوچان

گناباد

 
 

print