تماس با ما صفحه نخست نقشه سایت

جزییات مطلب

تاریخ ایجاد: سه شنبه 13 اسفند 1396 تعداد بازدید: 276 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: sadeghi
خبراساتید و مدرسین دانشگاه پیام نور مرکز فریمان از طرح های کارآفرینی و کسب وکارهای مطلوب شهرستان فریمان بازدید کردند.مهندس آل شیخ و دکتر سیرغانی و استاد تقدیری و خانم دکتر بیات مختاری و استاد فهیم ،ضمن تشکر از آقای صادقی یونسی تداوم این فعالیت را درخواست نمودند.قابل ذکر است جناب مهندس عزیزی نویسنده محترم به بازدید کنندگان کتاب تالیفی خود را تقدیم نمود.

اساتید و مدرسین دانشگاه پیام نور مرکز فریمان از طرح های کارآفرینی و کسب وکارهای مطلوب شهرستان فریمان بازدید کردند.مهندس آل شیخ و دکتر سیرغانی و استاد تقدیری و خانم دکتر بیات مختاری و استاد فهیم ،ضمن تشکر از آقای صادقی یونسی تداوم این فعالیت را درخواست نمودند.قابل ذکر است جناب مهندس عزیزی نویسنده محترم به بازدید کنندگان کتاب تالیفی خود را تقدیم نمود.
print