تماس با ما صفحه نخست نقشه سایت

جزییات مطلب

تاریخ ایجاد: چهارشنبه 09 مرداد 1396 تعداد بازدید: 699 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: Jahedin
رشته های تحصیلی بر اساس سوابق تحصیلی

                      رشته های بدون آزمون مرکز فریمان 

ظرفیت

نام رشته

کد رشته

صرفا با سوابق تحصیلی

50

حقوق

19459

صرفا با سوابق تحصیلی

50

ادیان و عرفان

19456

صرفا با سوابق تحصیلی

50

تاریخ و تمدن اسلامی

19457

صرفا با سوابق تحصیلی

100

جغرافیا

19458

صرفا با سوابق تحصیلی

50

زبان و ادبیات عربی

19460

صرفا با سوابق تحصیلی

50

زبان و ادبیات فارسی

19461

صرفا با سوابق تحصیلی

100

علوم تربیتی

19462

صرفا با سوابق تحصیلی

50

علوم قران و حدیث

19463

صرفا با سوابق تحصیلی

50

فقه و مبانی حقوق اسلامی

19464

صرفا با سوابق تحصیلی

50

مشاوره

19465

صرفا با سوابق تحصیلی

30

اقتصاد

24057

صرفا با سوابق تحصیلی

30

جهانگردی

24059

صرفا با سوابق تحصیلی

30

حسابداری

24060

صرفا با سوابق تحصیلی

60

روانشناسی

24061

صرفا با سوابق تحصیلی

30

مدیریت بازرگانی

24063

صرفا با سوابق تحصیلی

30

مدیریت صنعتی

24064

صرفا با سوابق تحصیلی


print

فایل های پیوست
رشته